دانشگاه فودان در سال 1984 تاسیس شد. در همان سال ، این دانشگاه در لیست دانشگاه های برتر قرار گرفت . در 27 آوریل سال 2000 ، تنها دانشگاه فودان و کالج پزشکی شانگهای با هم ادغام شدند و دانشگاه فودان جدید را تشکیل دادند.
دانشگاه فودان در رتبه بندی جهانی ، رتبه ی 155 را به خود اختصاص داده است.
برگرفته از سایت رسمی:
MastersPortal