دانشگاه ایتالیا

تحصیل در ایتالیا:

University of Salerno

اهداف دانشگاه سالرنو، انجام دادن برنامه های آموزشی و تحقیقاتی است.
دانشگاه سالرنو در استان سالرنو واقع شده است. در سال 1968 ، تاسیس شده و اصل و پیشینه ی آن به قدیمی ترین دانشگاه های اروپا بر می گردد.
دانشگاه سالرنو قدیمی ترین دانشگاه پزشکی دنیا است.

دانشگاه سالرنو از دانشکده های متنوعی تشکیل شده است :
اقتصاد و کسب و کار ، حقوق ، مهندسی ، هنر و فلسفه ، ادبیات و زبان خارجی ، دارو سازی ، پزشکی ، علوم سیاسی.
دانشگاه سال نو در رتبه بندی جهانی ، رتبه ی 351 را به خود اختصاص داده است.

برگرفته از سایت رسمی:
MastersPortal