تحصیل در بارسلونا:

دانشگاه بارسلونا ( UB)یکی از برترین موسسات عمومی در آموزش عالی است. این دانشگاه در شهر کتلونیا واقع شده است. دانشگاه بارسلونا برنامه های خیلی وسیع و جامعی ای را در حوزه ی های مختلف از تکنولوژی تا هنر ارائه می دهد.
رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بارسلونا شامل مدیریت و کسب و کار ، علوم اجتماعی، حقوق و پزشکی است.
دانشگاه بارسلونا یکی از برترین دانشگاه های تحقیقاتی در اسپانیا است.
تدریس در دانشگاه بارسلونا به زبان انگیلیسی صورت می گیرد.
رتبه ی دانشگاه بارسلونا در سطح جهانی ، 201 است.

برگرفته از سایت رسمی:
MastersPortal