تحصیل در روسیه:
Lomonosov Moscow state university
یکی از قدیمی ترین موسسات آموزشی عالی در کشور روسیه، دانشگاه مسکو است. دانشگاه مسکو در سال 1755 تاسیس شد .در سال 1940 این دانشگاه به نام میکائیل لو مونسو عضو آکادمی (سال 1765_1711 )، دانشمند روسی برجسته، کسی که سهم بزرگی در تاسیس این دانشگاه در مسکو داشته ، نام گذاری شد.

تمام دانشکده های دانشگاه مسکو ، مطالعات تمام وقت برای مقاطع لیسانس ، فوق لیسانس و برای برنامه های تخصصی ارائه می دهند. تحصیل در مقطع ارشد به صورت تمام وقت یا پاره وقت ارائه می شود.
این دانشگاه در رتبه بندی جهانی ، رتبه ی 188 را به خود اختصاص داده است.
برگرفته از سایت رسمی:
MastersPortal