دانشگاه قبرس

تحصیل در قبرس:
University of Cyprus

دانشگاه قبرس در سال 1989 تاسیس شد و اولین دانشجویان خود را در سال 1992 پذیرفت. این دانشگاه در پاسخ به رشد نیاز های فکری مردم تاسیس شد.
دانشگاه قبرس به عنوان برترین دانشگاه در منطقه ی خاورمیانه شناخته شده است.
برنامه های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قبرس شامل علوم انسانی، مدیریت و کسب و کار، آموزش زبان انگیلیسی و علوم اجتماعی است.

اهداف اصلی این دانشگاه ، دارای 2 قسمت است:
1 : ارتقاء بورسیه وآموزش از طریق تدریس و تحقیق
2: بهبود و افزایش رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بین المللی قبرس.

تدریس در قبرس به زبان انگیلیسی صورت می گیرد.
رتبه ی دانشگاه قبرس در سطح جهانی ، 351 است.

برگرفته از سایت رسمی:
MastersPortal