بهترین دانشگاه های ایتالیا در 2018
5دانشگاه برتر در ایتالیا

* دانشگاه :
Scuola Superiore Sant’Anna

این دانشگاه یک دانشگاه عمومی است و در علوم کاربردی تخصص دارد.زمینه های تحصیل در این دانشگاه به شرح زیر می باشد:
علوم تجارت، علوم اقتصادی، علوم حقوقی، علوم معماری، علوم پزشکی،مهندسی اطلاعات و مهندسی صنعتی.
این دانشگاه برای ورودیه یک کنکور سخت دارد و دانشجویانی که رتبه ی بالایی را کسب کنند و نشا دهند که در 2 زبان مهارت لازم را دارند، می توانند به صورت رایگان تحصیل کنند. به علت این شرایط،کمتر از 1000 دانشجو در این دانشگاه شرکت می کنند و جمعیت دانشجویان کم است.

 

*دومین دانشگاه برتر ایتالیا دانشگاه
Scuola Normale Superiore di Pisa
است.این دانشگاه در سال 1810 تاسیس شد.
برنامه های تحصیلی در این دانشگاه هم در زمینه علوم انسانی است و هم انواع علوم دیگر را تحت پوشش قرار می دهد.

*سومین دانشگاه برتر ایتالیا ، دانشگاه Bologna است.این دانشگاه در سال 1088 تاسیس شد.این باور وجود دارد که این دانشگاه اولین و قدیمی ترین دانشگاه جهان است. این دانشگاه دارای محوطه های مختلف بین المللی است.

 

* دانشگاه بعدی دانشگاه
vita-Salute San Raffaele
است.این دانشگاه در سال 1996 تاسیس شده است. حوزه ی تدریس در 3 گروه آموزشی انجام می شود:
پزشکی، فلسفه، روان شناسی.

هدف این دانشگاه پاسخ دادن و روشن کردن این سوال است:
تعریف بشر چیست؟ ریشه در این عقیده دارد که انسان ها به طور زیستی، روان شناسی و روحی منحصر به فرد هستند.

* دانشگاه بعدی دانشگاه Trento است که در سال 1962 تاسیس شد. این دانشگاه مرکز های فراوانی در
زمینه ی تحقیقات و یادگیری دارد و شامل 10 گروه آموزشی در زمینه های مختلف می باشد.

این دانشگاه در حوزه ی روابط بین الملل فعال است و بیش از 420 توافق تحقیقاتی و تحصیلی با دانشگاه های سرتاسر دنیا دارد.

برگرفته از سایت رسمی:

Www.TimesHigherEducation.com