مدرسه ی تابستانی در مادرید اسپانیا

بهترین دوره های تابستانی 2017 مادرید اسپانیا
برای نوجوانان بین سنین 14 تا 18

هنر و معماری
مطالعات کسب و کار
طراحی
اقتصاد
مهندسی
علم انسانی
مدیریت
تکنولوژی
زبان
مد

در دوره های مدرسه ی تابستانی با حوزه ی مورد علاقه ی خود آشنا می شوید و این دوره ها شما را با دنیای متفاوتی آشنا می کند.

این دوره ها به مدت 2 هفته ارائه می شود.
از دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 تا 14.

برگرفته از سایت رسمی:
https://www.academiccourses.com/Summer-courses/Spain/Madrid/