نوشته‌ها

مدرسه ی تابستانی مالاگا اسپانیا

مدرسه ی تابستانی مالاگا اسپانیا
بهترین و متنوع ترین برنامه های تابستانی را در اختیار نوجوانان قرار می دهد.
برنامه های ورزشی ، کارگاه ها و فعالیت های مهیج در این مدرسه ی تابستانی ارائه می شود.

هدف مدرسه ی تابستانی مالاگا تنها آموزش دانش آموزان به طور جامع نیست بلکه قادر ساختن نوجوانان به مطرح کردن خودشان به صورت موثراست.

مدت زمان این برنامه ها از 1 تا 6 هفته است.

برگرفته از سایت رسمی:
http://www.donquijote.org/en/spanish-courses/summer-